CAREAZ – verpleeg- en verzorgingshuizen

Titel project: Twinning in Elderly Care Croatia-The Netherlands

Wanneer: 2003 t/m 2007

Rol IDMM: Ontwikkelen project idee, uitwerken naar project, subsidiabele aanvraag, partners committeren, aanvraag indienen, projectleider, planning, tracking, verantwoording, trainer, aanjager.

Toelichting: Trainingen aan managers verpleegkundigen, leiderschap, strategisch beleid, verpleegconcepten, uitwisselingsprogramma’s. Wet en regelgeving, uitwisselen concepten met Kroatische ministeries, ambassade NL en zorgorganisaties.

Waarom: Kroatië kampt nog met een aanbodsgericht systeem en wil de slag maken naar vraaggericht werken, daarvoor willen ze samenwerken en leren van anderen.

Met wie?: CAREAZ, Kroatische ministeries, provincies, zorginstellingen, gemeentes, ambassade NL, BUZA, Nederlandse zorgaanbieders.

Contact opnemen
Comments are closed.