Robbert van Hasselt: Gedreven projectmanager; affiniteit met de inhoud en kennis van het proces!
Meer informatie

Why

Duurzaamheid gaat over mensen en over samenlevingen, structuren, concepten, systemen die we met elkaar creëren. Soms pakken die goed en soms minder goed uit. Uitdagingen in de maatschappij veranderen snel en vragen om nieuwe antwoorden en gezamenlijke acties. Uitdagingen passen niet altijd bij bestaande individuele capaciteiten van overheden, bedrijven, organisaties en burgers.

Duurzame innovaties gaan altijd over de purpose, de bedoeling, de ziel, de zin van waar we mee bezig zijn. Projecten kunnen perfect gemanaged worden en toch hun doel niet bereiken. IDMM streeft er altijd naar om de purpose helder te houden door te beginnen bij de waarom vraag. Daar ligt uiteindelijk de ziel van het project en de energie van de mensen om het verschil te maken, elke organisatie vanuit haar eigen perspectief.

IDMM, Robbert van Hasselt, helpt u bij het ontwerp, bouw, financiering management en verantwoording van functionele partnerschap projecten. Robbert heeft affiniteit met de inhoud en kennis van het proces. Geïnspireerd door Marit Bouwmeester.

Meer over Robbert van Hasselt, klik hier

How

Duurzame systemische verandering bereiken we wanneer burgers, overheden, bedrijfsleven en onderwijs in een ecologisch context samenwerken,(cross sectoral-quintuple helix approach). Daarbij gaat het om functionele gelegenheidscoalities die, door sectoren heen, specifieke duurzame ontwikkelingen aanpakken.

Bij de hoe vraag gaat het om de strategie, wie hebben we nodig, welke werkstromen gaan we inrichten, welke methodieken en gereedschappen hebben we nodig, wat is de samenhang tussen de werkstromen en hoe vinden we de middelen om de gedroomde ontwikkeling te realiseren!

Onze samenleving is oneindig complex en dynamisch een lineaire projectontwikkeling werkt niet meer. IDMM geeft de voorkeur aan way point projectmanagement, er worden wel resultaten benoemd en indicatoren gedefinieerd. De weg er naar toe is echter meer een cyclisch gegist bestek met iteratieve stappen, het weer kan veranderen en daarmee de strategie naar het resultaat. Daarom ook blijft de “waarom” vraag gedurende alle project cycli essentieel en wordt steeds met de opdrachtgever gecommuniceerd.

Over Robbert van Hasselt

In 2004 richtte ik, Robbert van Hasselt, adviesbureau IDMM op. Tot mijn 12e jaar woonde ik in Rwanda waar mijn ouders ontwikkelingshulp gaven. Dat gegeven, iets willen betekenen, is onderdeel van mijn systeem gebleven; als verpleegkundige en manager in de zorg en later als consultant voor een internationaal subsidieadviesbureau. Mijn grote wens was me te verbinden aan ontwikkelingen waar ik in geloof en omdat die nogal verschillen koos ik voor een eenmans-social-enterprise.

Vanaf 2004 werk ik met en in opdracht van zorginstellingen, als projectleider in Kroatië, Roemenië, Slowakije, Nederland en Duitsland. Daarbij gaf ik trainingen aan verpleegkundigen, managers, introduceerde methodieken, schreef en verantwoordde subsidie aanvragen.

Met en in opdracht van overheden zet ik Europees (Interreg) gesubsidieerde projecten op voor landen rondom de Noordzee. De projecten richten zich op stad en land relaties en verduurzaming van de zeescheepvaart middels een wind-hybrid coaster. Verder doe ik opdrachten in de zorg en fondsenwerving.
Klik hier voor mijn CV

Meer over Robbert van Hasselt, klik hier

portret-robbert

Waar ik warm van word

koers-op-duurzaam

  • Decentralisering zorg en welzijn, zorg-, energie coöperaties, eigenaarschap van burgers, civil society development.
  • Locale  autonome budgettering WLZ, WMO, Jeugd, WWB, wijkgebonden experimenten.
  • Basis inkomen er zijn vele varianten, gaat het werken, kunnen we experimenten gaan doen en wellicht Europees verbreden? klik hier .
  • Alternatieve geldsystemen LETS, klik hier Op veel plekken in de wereld is het een groot succes voor de regionale economie. Kunnen we Nederlandse en Europese experimenten verder inbedden?
  • True Price, klik hier.True Price gaat bij een businesscase uit van alle effecten, ook het berekenen en beperken van de ongewenste effecten (externaliteiten) op de uiteindelijke inclusieve business case.  Hoe kunnen deze manier van denken verder laten landen in de reguliere business?
  • Sustainable brands, klik hier Hebben veel succes en zijn sterk in het mobiliseren van de publieke opinie en daarna uiteindelijk verduurzamen van productie methoden, denk aan Nike die zich geen kinderarbeid meer kan veroorloven.
  • Schone Scheepvaart. klik hier Windvoortstuwing biedt kansen om scheepvaart op zee te vergroenen,  de olieprijs is laag, daardoor is er nog geen Euro business case, maar wanneer de ongewenste effecten terugverdiend kunnen worden wel. Hoe richten we een inclusieve business case in?
  • Natural Capital Protocol, klik hier . Hoe gaan we om met ons natuurlijk kapitaal en hoe richten we met die uitkomsten inclusieve business modellen in?

 

Contactformulier

Neem vrijblijvend contact op met Robert van Hasselt.

ID Management / Adres: Gruttostraat 14, 7948 DK Nijeveen / Telefoon: 0031 6 28657841

Contact Us
Sending

Opdrachtgevers