Coresta en IDMM

Titel project: Woonhorizon

Wanneer: 2009 t/m 2011

Rol IDMM: Met Coresta opzetten van een bedrijf aangaande levensloopbestendige ontwikkelingen, dat is niet gelukt.

Toelichting: Ontwikkelen van een internet based systeem om de levensloopbestendigheid van wonen te toetsen. Financiering van Innovatief Actieprogramma Drenthe.

Waarom: Optimaal inspelen op demografische ontwikkelingen, vergrijzing.

Met wie?: Coresta vastgoed en Gemeentes, woningbouwstichtingen

Contact opnemen
Comments are closed.