Provincie Fryslan – SAIL

Titel project: SAIL: Sustainable Alliances and Innovative Liasons.

Wanneer: 2011 t/m 2016

Rol IDMM: Initiëren, ontwikkelen afstemmen, internationaal partnerschap bouwen en project SAIL, klik hier, indienen. Rol als consultant, projectleider, planning, tracking, empowerment, rapportages met provincie Fryslan.

Toelichting: We hebben een GameChanger nodig die de verdienmodellen in de zeescheepvaart uitdaagt. Dit schip is wat duurder uitgaande van de EURO business case maar goedkoper wanneer, externaliteiten, (ongewenste uitstooteffecten) worden gekapitaliseerd. ii. Filmpje Marit

Waarom: Bezuinigingen, decentralisaties vragen om nieuwe werkvormen.

Met wie?: Provincie Fryslan. 17 universiteiten, bedrijven, stichtingen, overheden uit Duitsland, Zweden, UK, België, Frankrijk en Nederland.

Contact opnemen
Comments are closed.