Stichting de Graafschap

Titel project: Mission for Mission

Wanneer: 2004 t/m 2008

Rol IDMM: Uitvoerend projectleider. Ontwikkelen project concept, bouwen internationaal partnerschap, betrekken partners rondom thema’s. Projectleider, planning, tracking, inhoudelijke verantwoording.

Toelichting: In internationaal perspectief ontwikkelen en implementeren van innovatieve re-integratie methodieken die met name werken op de diepere drijfveren van mensen, hun missie. Programma EQUAL, budget 2 miljoen.

Waarom: Veel re-integratie methodieken zijn instrumenteel van aard. Door op een intuïtieve manier te werken worden mensen op een andere wijze verbonden met hun bronnen en drijfveren.

Met wie?: Gelre Ziekenhuizen, Coach bedrijven in Nederland en soortgelijke partners in lidstaten van de Europese unie.

Contact opnemen
Comments are closed.