Stichting Tromp

Titel project: Een nieuwe leven voor Koftjalk de Tromp

Wanneer: 2013 t/m 2016

Rol IDMM: Ondersteuning van Stichting Tromp, profilering, fondsen werven voor het bouwen en laten varen van Koftjalk de Tromp een leer werk project voor kansarmen. Diverse fondsen hebben gedoneerd.

Toelichting: Derde geldstroom realiseren, maatschappelijke inbedding leer-werk-vaar project met de koftjalk.

Waarom: Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben extra ondersteuning nodig om goed mee te kunnen doen in de maatschappij.

Met wie?: Stichting Tromp, Talsma Scheepswerf, Alertec Uitzendbureau.

Contact opnemen
Comments are closed.