Cross Sectoral Quintuple Helix Approaches.

Duurzame verandering werkt alleen wanneer (1)Wetenschap, (2)Economie, (3)Overheid, (4)Civil society in een (5)Duurzaam ecologische context samenwerken.

De socio-economische duurzame context is eigenlijk het speelveld waar 4 genoemde sectoren samenkomen. Door spelers functioneel aan elkaar te verbinden ontstaat meer samenhang.

Denk bijvoorbeeld aan een fabriek die op een rivier loost en een Gemeente die verder stroomafwaarts een waterzuiveringsinstallatie moet bouwen. Samen komen die wellicht tot betere oplossingen omdat burgers zich er mee bemoeien, de wetenschap de kennis levert, het bedrijf haar productie verbetert en misschien betaalt de Gemeente daar weer een deel aan mee.  Door zo naar processen te kijken is er veel (duurzame) winst te behalen.

Of denk aan het oprichten van een zorg coöperatie in een wijk, door te beginnen bij de civil society, de burgers kan een functionele coalitie ontstaan waar gemeente, zorgkantoor, commerciële dienstverleners wijkgericht een aanbod ontwikkelen, niet gehinderd door bijvoorbeeld financiële schotten.

De vijfde dimensie van sociaal economische duurzaamheid is eigenlijk meteen een driver naar innovatie voor wetenschap, economie, overheid en civil society.

Zie ook:

Quintuple Helix Approach, click here: