Voorbeelden waar ik warm van wordt en graag aan meewerk:

  • Decentralisering zorg en welzijn, zorg-, energie coöperaties, eigenaarschap van burgers, civil society development.
  • Locale  autonome budgettering WLZ, WMO, Jeugd, WWB, wijkgebonden experimenten.
  • Basis inkomen er zijn vele varianten, gaat het werken, kunnen we experimenten gaan doen en wellicht Europees verbreden? klik hier.
  • Alternatieve geldsystemen LETS, klik hier Op veel plekken in de wereld is het een groot succes voor de regionale economie. Kunnen we Nederlandse en Europese experimenten verder inbedden?
  • True Price, klik hier .True Price gaat bij een businesscase uit van alle effecten, ook het berekenen en beperken van de ongewenste effecten (externaliteiten) op de uiteindelijke inclusieve business case.  Hoe kunnen deze manier van denken verder laten landen in de reguliere business?
  • Sustainable brands, klik hier Hebben veel succes en zijn sterk in het mobiliseren van de publieke opinie en daarna uiteindelijk verduurzamen van productie methoden, denk aan Nike die zich geen kinderarbeid meer kan veroorloven.
  • Schone Scheepvaart. klik hier Windvoortstuwing biedt kansen om scheepvaart op zee te vergroenen,  de olieprijs is laag, daardoor is er nog geen Euro business case, maar wanneer de ongewenste effecten terugverdiend kunnen worden wel. Hoe richten we een inclusieve business case in?
  • Natural Capital Protocol, klik hier. Hoe gaan we om met ons natuurlijk kapitaal en hoe richten we met die uitkomsten inclusieve business modellen in?